Systém údržby
Microsoft SharePoint

Zefektívni údržbu objektov a zariadení. Pokrýva procesy súvisiace s evidenciou porúch, generovaním požiadaviek na údržbu (prehliadky, skúšky, revízie), rezerváciou zdrojov (materiál, zariadenia, špecialisti) až po riadenie servisnej zákazky. Riešenie eviduje štandardné postupy a postupy opráv. Členenie údržby: mechanická, elektro, budovy a IT.

Riešenie na správu údržby je vhodné implementovať v prostredí Microsoft SharePoint Server, pretože po implementácii je často požadované prepojenie systému údržby so systémom na riadenie dokumentov (DMS).

Štruktúra riešenia

  • Portálová technológia Microsoft SharePoint Server Standard a jej balík poskytovaných nástrojov a služieb
  • Workflow Framework zabezpečujúci procesné riadenie, ktorý slúži na modelovanie procesov. Konfigurácia parametrov a rolí v rámci procesov je uložená v podporných dátových entitách
  • ERP systém (napr. Microsoft Dynamics NAV) a ďalšie externé informačné systémy

Štruktúra dátových objektov

  • Katalógové entity – zariadenia, objekty, zdroje
  • Evidenčné entity – štandardizované postupy
  • Generované entity – kalendár zdrojov, požiadavky na prehliadku, požiadavky na údržbu
  • Procesné entity – kniha porúch, servisné zákazky
  • Dokumentové entity – atribúdy dokumentov, šablóny, proces spolupráce, proces schvaľovania, pravidlá umiestnenia, pravidlá pre archiváciu a skartáciu

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER