Vyťažovanie dokumentov
Microsoft SharePoint

Jediným kliknutím môžete vyťažiť všetky potrebné údaje (suma, číslo účtu, variabilný symbol, adresát, čiarový kód…) z elektronických dokumentov (naskenovaných, odfotených), vďaka čomu môžete hodiť za hlavu zdĺhavé prepisovanie a naštartovať automatizované spracovanie dokumentu (DMS).

Vyťažovanie dokumentov zabezpečuje aplikácia GScan Online. Aplikácia nielenže rozpozná text v dokumente a vytvorí OCR vrstvu, ale umožní aj vyťažiť dáta. Napríklad môže v texte faktúry nájsť variabilný symbol, sumu k úhrade alebo dátum splatnosti a tieto hodnoty uloží ako údaje k elektronickému dokumentu. Aplikácia dokáže vyťažiť údaj jedným kliknutím bez manuálneho prepoisovania. Nahranie údajov z dokumentov je s takmer nulovou chybovosťou, rýchlejšie a jednoduchšie. Následne sa dokument uloží aj s vyťaženými dátami do SharePointu.

NAHRÁVANIE

Nahrávanie dokumentov

Jednoduché nahrávanie dokumentov z rôznych typov zariadení: skenerov, multifunkčných zariadení, smartfónov a dokonca aj cloudových úložísk priamo do SharePointu alebo Office 365. Dokument môžete nahrať aj piamo z prostredia SharePoint a plynulo pokračovať nastavením workflow spracovania dokumentov.

TRIEDENIE

Automatické zatriedenie typov dokumentov

Pre dokumenty, objednávky, faktúry a podobne je možné vytvoriť profil, vďaka ktorému ich jednoducho identifikujete a zaindexujete.

ČIAROVÉ KÓDY

Triedenie dokumentov na základe čiarových kódov

Vďaka čiarovým kódom alebo indexovacím pravidlám jednoducho vytriedite mix rôznych dokumentov, ktoré sa automaticky zaradia do správnej knižnice dokumentov. 1D a 2D čiarové kódy sú rozpoznané bez ohľadu na uhol otočenia alebo ich pozíciu na dokumente, čo výrazne urýchľuje triediaci proces dokumentov.

VYČISTENIE

Automatické vizuálne vyčistenie obrázka/skenu

Systém transformuje nekvalitné skeny a obrázky automaticky na čitateľné dokumenty. Sken si zachová kvalitu a jeho veľkosť sa zmenší stonásobne, čím šetrí ukladací priestor a umožňuje rýchlejšie otváranie dokumentov.

ROZPOZNANIE DÁT

Automatické rozpoznanie dát

Funkcia Click-to-index umožňuje načítanie zaindexovaných údaov z dokumentu bez manuálneho prepisovania. Naskenované dokumenty systém transformuje do formátu PDF, v ktorom sa každý textový a číselný údaj stáva vyhľadateľný. Na vyťaženie údajov stačí kliknúť na časť skenu dokumentu s príslušnou hodnotou. Po kliknutí sa údaj zdigitalizuje bez manuálneho prepisovania.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM

Prístup k dokumentom aj za pochodu

Vyťažovanie dokumentov je mobilné. Jednoducho sa pripojte na cloudové úložisko ako napríklad OneDrive alebo DropBox, stiahnite si dokument a spracujte ho v SharePointe.

MULTIJAZYČNÁ PODPORA

Multijazyčná podpora

S riešením GScan Online nie ste limitovaný žiadnym jazykom, pretože automatický rozpoznávač jazykov rozpozná jazyk textu dokumentu. Multijazyčné inštalácie riešenia sú podporované v 23 jazykoch a podporujú rozpoznávanie 180 jazykov.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER