Referencie

Allplan Slovensko s. r. o.

Pracovné cesty

Spoločnosť Allplan Slovensko s. r. o. sa rozhodla pre samoobslužnú aplikáciu Pracovné cesty pri migrácii jej informačných systémov na MS Windows/SharePoint. Hľadala riešenie, ktoré komplexne pokrýva celý administratívny proces od zadania a schválenia cestovného príkazu až po zaúčtovanie vyúčtovania cesty a automatické reporty pre mzdové účtovníctvo.

Riešenie na platforme Microsoft SharePoint splnilo požiadavky spoločnosti Allplan Slovensko s. r. o. Automatizované výpočty diét, cestovných nákladov a prevodov mien zabránili manuálnym chybám. Schvaľovací proces a vyúčtovací proces sa zjednodušili, priniesli prehľadný systém a úsporu času zamestnancov.

unternehmenslogo allplan
logo envien group1

ENVIEN GROUP

Spisová služba

Spoločnosti združené v Envien Group spracovávajú ročne dovedna takmer 100 000 prijatých a odosielaných dokumentov. Hľadali riešenie, ktoré by automatizovalo procesy schvaľovania, spracovania, vyraďovania, archivácie a likvidácie dokumentov v súlade s organizačnou štruktúrou a internými smernicami.

Riešenie sme postavili na platforme Microsoft SharePoint a vyťažovacom skenovacom systéme GSCAN. Do spoločností sme zaviedli prehľadný systém, ktorý pracuje s automaticky predvypĺňanými formulármi, kontroluje duplicity, archivuje spisy, riadi schvaľovanie dokladov a žiadostí (o výpožičku, kópiu a náhľad dokumentov), notifikuje používateľov a podobne. Dostupnosť dokumentov zodpovedá oddeleniam a právomociam používateľov, ktorým sa zvýšil pracovný komfort a uľahčilo sa im vyhľadávanie zložiek i spisov.

HB Reavis Slovakia, a. s.

HR portál a reportovanie

Spoločnosť HB Reavis Slovakia, a. s, potrebovala flexibilný portál ľudských zdrojov, ktorý by ju odbremenil od administratívy a zjednodušil reportovanie.

Riešenie sme postavili na platforme Microsoft SharePoint, ktorá umožňuje vytváranie vlastných dátových objektov, relácií a v neposlednom rade aj procesov v podobe workflow infraštruktúry. Natívne funkčnosti sme rozšírili o vlastné programované riešenia WBI, aby sme maximálne pokryli potreby klienta na správu zamestnancov aj externých spolupracovníkov. Nový systém pomohol zjednodušiť HR procesy (napríklad pri nástupe/odchode zamestnanca, zmene údajov, prideľovaní odmien…) a súvisiace úlohy (ukladanie dokumentov, evidencia práv, schvaľovanie…). Na prehľadné reportovanie slúži u klienta riešenie Power BI.

hbrlogo
soitron_red_transparent_protected_claim_none

Soitron s.r.o.

Nadnárodné riešenie Microsoft Dynamics AX 2012 R2 v službách SOITRON Group

Spoločnosť Soitron Goup sa rozhodla zmeniť pôvodný ERP systém najmä preto, že potrebovala konsolidovať a integrovať rôzne firemné systémy medzi jednotlivými spoločnosťami v rámci skupiny. Naším cieľom bolo nájsť a implementovať vhodné riešenie, ktoré skupine Soitron umožní naďalej rásť a pripraviť sa na obchodné a organizačné výzvy budúcnosti.
Vďaka implementačnému tímu WBI získala spoločnosť Soitron robustný a stabilný systém Microsoft Dynamics AX s centrálnou inštaláciou a databázou inštalovanou v serverovom prostredí materskej spoločnosti Soitron s.r.o.
Za toto riešenie vyhralo WBI, s.r.o., ocenenie Microsoft Industry Awards Winner 2014 v kategórii Najlepšie aplikačné riešenie pre komerčný sektor.

Imperial Tobacco Slovakia a. s.

Dovolenky

V súčasnosti druhá najväčšia tabaková spoločnosťou na Slovensku hľadala riešenie, ktoré jej umožní precízne evidovať absencie a dovolenky zamestnancov. Potrebovala minimalizovať manuálne chyby, skrátiť čas potrebný na schvaľovanie, automatizovať súvisiace procesy a zvýšiť používateľský komfort. Firma Imperial Tobacco Slovakia sa rozhodla pre nástroj Dovolenky, ktorý vyvinuli profesionáli WBI, s. r. o., na báze riešenia Microsoft SharePoint. Vo výsledku sa spoločnosť zbavila papierových žiadaniek a dnes rieši celú agendu neprítomností zamestnancov prostredníctvom jednoduchej a prehľadnej aplikácie, na ktorú sú naviazané inteligentné procesy zadávania, schvaľovania a evidencie.

logo ITS
snd_neg_logo_cierna_40

Slovenské národné divadlo

Microsoft Dynamics CRM ako nástroj pre efektívnu komunikáciu so zákazníkmi a na riadenie cielených marketingových kampaní.

Všetky informácie o zákazníkoch malo SND pôvodne evidované v tabuľkách v Microsoft Excel na rôznych miestach u viacerých užívateľov. Keďže bolo potrebné túto dokumentáciu zefektívniť a zjednotiť, WBI navrhlo riešenie v podobe Microsoft Dynamics CRM.

Vďaka nemu SND získalo zjednotenú databázu zákazníckych kontaktov, má k dispozícii históriu komunikácie so zákazníkmi, jednoduché a prehľadné vytváranie reportov, či pravidelné notifikácie o splnených a nesplnených úlohách.

Dejmark Group s.r.o.

Moderné cloudové riešenie pre rastúcu medzinárodnú spoločnosť

Spoločnosť Dejmark Group hľadala riešenie, ako čo najrýchlejšie nabehnúť na informačné systémy, ktoré by jej pomohli vyhodnocovať údaje a zároveň znížiť náklady na IT. Po zavedení systému Microsoft Dynamics NAV začalo vedenie spoločnosti uvažovať o ďalších možnostiach, ktoré jej pomôžu rásť a efektívne manažovať zdroje. Dôležité bolo nájsť cestu optimalizácie a dlhodobej udržateľnosti nákladov, čomu mali pomôcť informačné systémy implementované v rámci tejto koncepcie.

Firma Dejmark Group sa rozhodla pokračovať v zavádzaní systémov od spoločnosti Microsoft a tak k systému Microsoft Dynamics NAV pribudlo CRM Online, ktoré spoločnosti pomáha pri efektívnom manažovaní vzťahov so zákazníkmi, Sharepoint v prostredí Office 365, kde bolo implementovaných 6 funkčných modulov doplnených o informačné stránky a priestor pre integráciu dokumentov so systémom CRM Online, či BI postavené na platforme SQL.

logo dejmark
logo_bepon

BEPON, spol. s r.o.

Microsoft Dynamics NAV ako integračná platforma pre retailovú spoločnosť.

Spoločnosť BEPON narazila na problém s predchádzajúcim ERP systémom, ktorý dosiahol svoje hranice a nebol tak schopný ďalšieho vývoja. Aj preto sa spoločnosť rozhodla pre Microsoft Dynamics NAV, ktorý vďaka implementačnému tímu WBI splnil všetky požadované funkcionality. Veľkým plusom bola možnosť integrácie ďalších produktov a dopracovanie veľmi dôležitého know-how – automatizácie objednávania potrebných tovarov pre jednotlivé predajne na základe vybraných kritérií.

Microsoft Dynamics NAV pokrýva oblasti financií, predaja, nákupu a správcu skladu. Samozrejmosťou je aj integrované riešenie miezd, personalistiky a marketingu.

Inžinierske stavby, a.s.

Riadenie stavebnej výroby

Pred nasadením nového systému udržiavala spoločnosť vo vlastnej réžii informačný systém pozostávajúci z rôznych softvérov, väčšinou vyvinutých vlastnými zamestnancami. Toto riešenie však bolo technologicky zastarané a neposkytovalo efektívne využitie spracovávaných informácií.

Inžinierske stavby sa rozhodli pre informačný systém Microsoft Dynamics NAV. Našou úlohou bolo implementovať homogénny informačný systém, ktorý je škálovateľný a prispôsobiteľný požiadavkám, komplexne pokryje problematiku riadenia stavebnej výroby, zjednotí spôsob evidencie a zabezpečí integráciu stavebnej výroby s účtovníctvom, riadením dopravy a mechanizácie, procesom nákupu, skladovej evidencie a fakturácie.

V súčasnosti pokrýva informačný systém všetky požadované oblasti vrátane kontrolingu stavieb a reportingu voči materskej spoločnosti.

inžinierske stavby
nusch

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH)

Využitie inovatívnych riešení Microsoftu pre riadenie ekonomiky a centralizovaného nákupného systému v NÚSCH

NÚSCH síce mal spoľahlivý, ale funkčne a technologicky zastaraný informačný systém. Mnohé oblasti bolo potrebné riešiť ručne. Málo komfortná bola napríklad ručná fakturácia poisťovniam, ktorá bola zavedením nového informačného systému automatizovaná.

Microsoft Dynamics NAV uľahčil rozpočtovanie, analýzy podľa dimenzií či filtrovanie položiek, ktoré sa dá jednoducho zdieľať aj s inými používateľmi. Riešenie pokrýva procesy, ktoré predtým neboli vôbec softvérovo spracúvané, manažérske informácie sú získavané rýchlo a jednoducho.

Nemocnica Poprad, a.s.

Upgrade na Microsoft Dynamics NAV 2009 s prepojením na Microsoft SharePoint 2010 pomáha pri raste a zvyšovaní efektivity v Nemocnica Poprad, a. s.

Nemocnica Poprad využívala informačný systém Microsoft Dynamics NAV 4.0. Ten však už neposkytoval dostatočný komfort, mnohé oblasti bolo nutné riešiť ručne, bez možnosti automatizácie. Tvorba požiadaviek na nákup materiálu bola riešená papierovou formou bez previazania na ekonomický informačný systém, čo výrazne spomaľovalo prácu, znižovalo efektivitu zamestnancov a dochádzalo k častej chybovosti.

Upgrade priniesol zrýchlenú a jednoduchšiu prácu vďaka vysokej podpore používateľských rolí, jednoduchšiu orientáciu v systéme a odstránil prácu s papierovými žiadankami. Využitie automatizovaného workflow pri schvaľovacom procese odbúralo papierovú byrokraciu, ušetrilo nemocnici čas a náklady.

nemocnica poprad

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk alebo vyplnením nasledovného formulára.

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možností, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER