Riadenie dovoleniek a absencií

 v Prípadová štúdia

Komplikovaná evidencia dovoleniek a absencií vedie často k omylom, strate údajov, zbytočnej administratívnej a časovej záťaži. Obzvlášť to platí pri papierových žiadankách, ktoré si vyžadujú fyzickú archiváciu a manuálne podpisovanie nadriadenými zamestnancami.

Preto sme vo WBI vyvinuli na báze systému Microsoft SharePoint prehľadné riešenie Dovolenky a absencie, ktoré vás zbaví papierovačiek, automatizuje schvaľovacie procesy a zjednoduší život vašim zamestnancom. Ako využila toto riešenie spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia, a. s., sa dozviete v tejto prípadovej štúdii.

dovolenky solitea ilustr

 

Ako to funguje?

Každý zamestnanec má vďaka prehľadnému portálu neustále po ruke informácie o aktuálnom zostatku jeho dovolenky a stave jeho žiadostí. Pár klikov stačí na to, aby pracovník zadal novú žiadosť, na ktorú sú na pozadí naviazané automatizované procesy.

Nadriadení pracovníci schvaľujú/zamietajú žiadosti kliknutím na odkaz v automaticky vygenerovanom maile. O všetkých zmenách stavu žiadostí sú pracovníci informovaní notifikáciami.

Automatizované procesy schvaľovania sa riadia vašou organizačnou štruktúrou, preto pri personálnych zmenách nemusíte systém nijak prenastavovať. Okrem toho môžete nadefinovať aj vlastnú schvaľovaciu hierarchiu, nezávislú od Active Directory.

K dispozícii máte šablóny notifikácií, ktoré pracujú s variabilnými poliami. Veľkou výhodou je, že riešenie Dovolenky a absencie je plne integrovateľné do Office 365 a nasadenie celého riešenia je otázkou len niekoľkých hodín.

 

dovolenky funkcionality obr

Prínosy riešenia

  • Precízna evidencia a minimalizovanie manuálnych chýb
  • Skrátenie času potrebného na zadávanie a schvaľovanie dovoleniek a absencií
  • Komfort pri používaní prehľadného a intuitívneho prostredia
  • Nižšia administratívna záťaž zamestnancov

 

Ak vás zaujalo naše riešenie Dovolenky a absencie a chcete sa o ňom dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.

 

Odporúčané články

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER

spisova sluzba sharepoint wbi ilust