projektove firmy 2 e1502096151944

AX pre projektové firmy

Spoločnosti poskytujúce komplexné projektové služby – v oblasti softvérov, dopravy, koordinácie, obchodu… potrebujú inteligentný a komplexný systém, aby uľahčil zamestnancom prácu a mohli sa sústrediť na projekty.

Microsoft Dynamics AX

 • integruje projektový a finančný manažment aj s riadením zdrojov,
 • odbúrava bariéry medzi oddeleniami,
 • zjednodušuje kooperáciu so zákazníkmi,
 • odstraňuje papierovú záťaž.

Pre sieťové odvetvia sa ERP riešenie Microsoft Dynamics AX dá vybaviť plne kompatibilnou technológiou MECOMS™, ktorá k funkcionalitám ako Financie, CRM, Nákup, Riadenie ľudských zdrojov a Riadenie projektov pridáva špecializované nástroje, ktoré uľahčia život a úspech vašej firmy

Prehľad možností

 

 • Prináša flexibilné plánovanie, hierarchizáciu, analýzy s nastaviteľnou štruktúrou pracovných úkonov (Work Breakdown Structure – WBS)
 • Umožňuje definovať matrixové pravidlá a šablóny pre WBS, jednotlivé používateľské role, platobné podmienky, sadzby, náklady a podobne
 • Efektívne sleduje čas a vstupné náklady, riadi a automatizuje pracovné kroky (workflow)
 • Umožňuje výkonné účtovanie výnosov a sleduje pravidlá vyúčtovania projektu
 • Automatizuje hlavné pracovné procesy
 • Zlepšuje systém fakturácie
 • Sprehľadňuje administratívne úkony
 • Zlepšuje dodávky s presne stanoveným rozpočtom a časom
 • Dáva k dispozícii webové a komunikačné portály pre spoluprácu so vzdialenými zamestnancami
 • Umožňuje opätovné využívanie šablón, automatizuje kľúčové obchodné procesy
 • Nepretržito meria spokojnosť zákazníkov
 • Prináša vylepšený systém pre správu vzťahov so zákazníkmi (CRM)
 • Sleduje čerpanie zdrojov a rast nákladov
 • Upozorňuje na riziká a nesúlad
 • Integruje projektové účtovníctvo s MS Office Project Server 2003
 • Sprístupňuje všetky dôležité systémy a dáta prostredníctvom centrálneho rozhrania – použitím len jedného hesla
 • Integruje projekty a produkciu

 

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER