segment vyroba e1502096343613

AX pre výrobné podniky

 • Všetky procesy pod palcom
 • Rýchla úprava alebo zmena výroby podľa potreby
 • Skrátenie dodacích lehôt
 • Redukcia nadbytočných zásob
 • Zlepšenie využívania zdrojov
 • Zníženie nákladov
 • Priebežná optimalizácia výroby
 • Plynulá prevádzka bez prestojov a preťažení
 • Zjednodušenie obchodovania dcérskych spoločností

Riešenie Microsoft Dynamics AX je ideálne pre riadenie a optimalizovanie štíhlej, procesnej aj diskrétnej výroby. 

V systéme sa nestratíte

 • Prehľadná vizualizácia pracovných činností, úloh, procesov, reportov, kľúčových indikátorov
 • Správa cez používateľské role – až 8 špecifických výrobných pozícií
 • Jednoduchá evidencia vyrobených kusov alebo výrobného času – dotykové ovládanie
 • Sledovanie rozpracovanej výroby s aktuálnymi nákladmi
 • Známe ovládanie ako na ostatných produktoch Microsoft (plná kompatibilita s bežnými nástrojmi ako Word, Excel, SharePoint

Plánovať viete všetko, aj alternatívne výrobné scenáre

 • Inteligentné plánovanie:
  • Dodávateľov
  • Zamestnancov
  • Priestorov
  • Prístrojov a strojov
 • Rýchle preplánovanie a simulácia alternatív (Ganttov diagram)
 • Plán nákladov v čase

Výrobu riadite komplexne s aktuálnymi informáciami

 • Centralizované viacúrovňové riadenie produktov, služieb, kusovníkov, receptúr, elektronických podpisov, možností balenia…
 • Intuitívne prideľovanie úloh podľa schopností a možností
 • Kabanové panely pre automatizovanie výroby podľa dopytu
 • Pokročilý konfigurátor produktov
 • Jednoduchá správa položiek až s tromi dimenziami a ich kombináciami
 • Možnosť vytvoriť špecifické dimenzie pre celkové sledovanie výrobku
 • Viacero výrobných stratégií, ako výroba na objednávku, výroba na sklad, montáž na objednávku, kofigurácia na objednávku…

Skladujete prehľadne a bez zbytočných nákladov

 • Viacero metód riadenia:
  • Best Befor,
  • First Expired / First Out (FEFO),
  • First In / First Out (FIFO)
  • Last In / First Out (LIFO)
 • Centralizovaná kontrola mnohých lokalít so špecifickými nákladmi, cenami, kategóriami produktov, časovými pásmami…
 • Viacero spôsobov oceňovania zásob
 • Kapacitné plánovanie v móde neobmedzených zdrojov alebo v móde obmedzených zdrojov
 • Aplikovanie medzipodnikovej obchodnej politiky

So systémom integrujete finančné a účtovné operácie

 • Finančné operácie na hlavnú knihu, bankové operácie, účty majetku, pohľadávok a záväzkov, kontrola rozpočtu, medzipodnikové účtovanie a zdieľané náklady
 • Zabezpečenie súladu s aktuálnymi zákonmi, obchodnými a organizačnými pravidlami vrátane interných kontrol

Zjednodušíte obchod

 • Správa a automatizácia predaja,
 • Manažment príležitostí,
 • Riadenie obchodných prípadov
 • Automatizácia marketingu

Business Intelligence

 • Trvalý prístup zamestnancov k informáciám, reportom
 • Automaticky generované zákaznícke reporty
 • Možnosť vybudovať vlastné BI reporty a analýzy s predpripravenými dátovými kockami.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER