Cortana

Cortana je užitočná osobná asistentka pre používateľov operačného systému Windows 10. Ide o nástroj umelej inteligencie, ktorý vám na základe hlasových povelov prinesie nielen želané informácie z internetu. Podľa vašich povelov dokáže ovládať zvolené aplikácie, okamžite editivať a vypĺňať formuláre rôznych softvérov, nájsť želané dokumenty a podobne. Zaujímavosti a novinky o Cortane nájdete v tejto sekcii.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER