Project Server

Riešenie Project Server vám zabezpečí neustály prehľad a kontrolu nad vašimi plánmi, financiami a prácou na projektoch. Pokrýva celý životný cyklus projektu od identifikácie problému cez definíciu cieľov, plánovanie projektu až po jeho realizáciu a vyhodnotenie. Umožňuje automatizovať komplexné procesy. Pokročilé možnosti modelovania, plánovania, riadenia a reportingu sú dostupné aj prostredníctvom webového rozhrania.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER