SharePoint

Portálové riešenie SharePoint (Online) je najčastejšie využívané na riadenie dokumentov a s nimi súvisiacich procesov. Schvaľovanie, archivácia, evidencia došlej pošty, žiadaniek a podobne. Veľmi často je na jeho báze vybudovaný firemný intranet spolu s evidenciou dochádzky alebo zdrojov (autá, vybavenie, obsadenosť zasadačiek…). Prepojenie riešenia SharePoint s ostatnými aplikáciami Office 365 (OneDrive, Teams, Word Online…) je obrovským benefitom, ktorý firmám šetrí veľké množstvo času a zdrojov.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER