Takto môžete riadiť servisné zásahy v teréne (VIDEO)

 v Angličtina, Slovenčina, Video

Posielate servisných technikov priamo k zákazníkom? Pozrite sa, ako pekne dokážete plánovať, riadiť a vyhodnocovať servisné zásahy. Odpoveďou na všetky vaše potreby je riešenie Microsoft Dynamics 365 Field Service. Na videu uvidíte, ako funguje:

  • Interaktívny nástroj plánovania, prostredníctvom ktorého vidia dispečeri všetkých svojich terénnych pracovníkov nielen v zoznamoch, ale aj na mape, podľa ich aktuálnej pozície. Na mape vidia aj farebne odlíšené trasy a teritóriá technikov a, samozrejme, aj miesta výkonu servisných zásahov. Dispečeri majú možnosť spravovať rozvrh servisákov, priraďovať a rušiť im zásahy. O všetkých zmenách sú terénni pracovníci a zákazníci notifikovaní e-mailom alebo SMS.
  • Funkcionalita Asistent plánovania. Ide o poloautomatický nástroj plánovania, ktorý na základe požiadaviek v objednávke servisného zásahu (termín, náročnosť práce, miesto…) a podľa dostupnosti zdrojov vyberie a zoradí najvhodnejších voľných servisných technikov na výkon požadovanej práce. Zároveň optimalizuje plánovanú trasu technikov.
  • Funkcionalita Optimalizácia plánovania zdrojov, ktorá (okrem toho, že minimalizuje náklady spojené so servisným zásahom) monitoruje zariadenia zákazníkov a predvída potrebu ich údržby. Toto riešenie využíva internet vecí (IoT – Internet of Things) a schopnosťou softvéru Microsoft Dynamics 365 analyzovať dáta a na ich základe predvídať budúce potreby (machine learning).
  • Mobilná aplikácia. Servisní pracovníci majú vo svojom smartfóne alebo tablete detailný prehľad všetkých zákaziek, ktoré majú vybaviť. Mobilná aplikácia technika upozorňuje na všetky zmeny, sprostredkováva dôležité informácie o zákazníkoch, za ktorých spokojnosť je zodpovedný, dokumentuje použité súčiastky, eviduje aktuálny stav jednotlivých zákaziek.
    Vďaka tejto aplikácii dispečeri vedia, kde sa jednotliví servisáci nachádzajú a čo robia. A servisní pracovníci sú vedení k tomu, aby v teréne postupovali efektívnym a štandardizovaným postupom.
  • Prehľady. Microsoft Dynamics 365 Field Service za vás vyhodnocuje servisné výkony a sleduje napríklad aj to, či servisné vozidlo obashuje všetko vybavenie, ktoré je potrebné na najbližší výjazd.

Páčil sa vám príspevok? Chcete byť o podobných blogoch a materiáloch pravidelne informovaní? Registrujte sa do našej WBI Academy

Odporúčané články

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER

seminár