TOP 10 funkcií Dynamics CRM 2015

 v Blog, Slovenčina

Microsoft Dynamics CRM 2015 je už na trhu a prináša množstvo nových výborných funkcií. Snažili sme sa vybrať pre vás top 10, ktoré pokladáme za najlepšie.

1. Možnosti tvorby zložitejších obchodných procesov

Želali ste si niekedy mať možnosť aplikovať vetviacu logiku do nastavení toku obchodných procesov? CRM 2015 umožňuje vytvárať vetvenie procesov a nastaviť rôzne scenáre priebehu procesu. K vetveniu procesu môže dochádzať v reálnom čase na základe dopredu nastavených pravidiel.

CRM 2015_1

2. Rozšírené možnosti práce s CRM z mobilných zariadení

Spomínate si, ako ste si naposledy na stretnutí u klienta nemohli zapísať poznámky priamo do CRM lebo sa vám nedalo pripojiť na WiFi? CRM 2015 umožňuje vytvoriť offline koncepty, ktoré sa jednoducho synchronizujú, keď sa používateľ pripojí na internet. Navyše, všetky prehľady a tabule si už pozriete aj na tablete so systémom Windows 8, iPad, Android.

CRM 2015_2

3. Vylepšený proces tvorby obchodných pravidiel (Business Process Flow)

Obchodné pravidlá môžu obsahovať Ak/ Potom argumenty a máte možnosť ich kombinovať s výrokom A/Alebo.

4. Vyhľadávanie

V novom CRM 2015 môžete vyhľadávať naprieč rôznymi druhmi záznamov alebo si nastaviť špecifické polia podľa preferovaných entít. Jednoducho vpíšte hľadaný výraz a nechajte CRM nech hľadá za vás.

5. Vizualizácia hierarchií

Nové hierarchické zobrazenie umožňuje vizualizovať štruktúry nadriadený-podriadený záznam. K dispozícií je 15 systémových entít (napr. Kontakt, Obchodný vzťah, Používateľ). Vizualizácia sprehľadní dáta týkajúce sa vašich zákazníkov tým, že vám ponúkne náhľad na organizačnú štruktúru zákazníka s prehľadom výnosov, otvorených obchodných príležitostí a primárneho kontaktu.

CRM 2015_3

6. Vylepšenie oprávnení na úrovní dátových polí

Veľa firiem spracováva citlivé údaje, ku ktorým má mať prístup len obmedzená skupina používateľov. Na základe oprávnení na úrovní dátových polí je teraz možné zakázať prístup používateľom k vybraným poliam formulára. Táto vlastnosť šetrí čas správcom systému, pretože bez programátorského úsilia alebo špeciálnych konfigurácií zobrazení je teraz možné dynamicky riadiť prístupy k údajom.

7. Produktové skupiny

Želali ste si niekedy, aby Vám CRM samo odporúčalo produkty? Teraz je to možné po nastavení produktových hierarchií, vytvorení produktových skupín a nastavení produktových vzťahov. Predajcom tak systém sám navrhne produkty na cross selling a up seling, odporučí doplnkové produkty a pod. Predajcovia tak jednoduchšie vytvoria ponuky na mieru s dopytovaným tovarom vo všetkých možných/dostupných kombináciách.

CRM 2015_4

8. Synchronizácia s Outlookom

CRM 2015 dokáže automaticky synchronizovať s Outlookom viac polí. Pribudla možnosť nastaviť synchronizáciu jednotlivých polí a na druhej strane zabrániť synchronizácii napríklad neverejných polí. Priamo zo CRM môžete zadávať úlohy inému používateľovi a sledovať ich splnenie.

9. Editor na tvorbu emailových šablón

Nový editor na tvorbu emailov poskytuje marketérom možnosť vybrať si z preddefinovaných šablón alebo vytvoriť si vlastné šablóny jednoduchým systémom Drag and Drop.

CRM 2015_5

10.  Panel obchodnej spolupráce

Panel posilňuje spoluprácu medzi obchodným a marketingovým oddelením. Poskytuje predajcom možnosť podieľať sa na tvorbe kampaní a ich cielení. Môžu si taktiež nastaviť upozornenia v prípade, že ich zákazník zareaguje na marketingové aktivity.

CRM 2015_6

Odporúčané články

Leave a Comment

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER