[[[["field32","contains"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field34","contains"]],[["show_fields","field21"]],"and"],[[["field29","equal_to","po\u0161tou"]],[["show_fields","field6"]],"and"]]
1 Step 1
Formulár pre uplatňovanie práv dotknutých osôb v zmysle GDPR
Meno
Priezvisko
Spoločnosť

Som:

iné
0 /

Žiadam o:

Žiadam prevádzkovateľa osobných údajov o prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, a to:

Spôsob poskytnutia informácie o spracúvaní osobných údajov

Vyplňte adresu/e-mailmore details
0 /
Previous
Next

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER