WBI preberá AX divíziu spoločnosti Dynamix Consult

 v Slovenčina, Tlačová správa

Spoločnosť WBI, s. r. o., preberá k 1. júlu 2018 od spoločnosti Dynamix Consult, s. r. o., produkty, licenčné práva, zákaznícku podporu, obchodné aj pracovnoprávne záväzky, ktoré súvisia s produktmi softvérového riešenia Microsoft Dynamics AX a Dynamics 365 for Operations.

„Vzájomnú dohodu o akvizícii sme uzatvorili v záujme kontinuálneho zlepšovania komplexnej konzultačnej a programátorskej podpory riešení Microsoft Dynamics AX a Dynamics 365 súčasným obchodným partnerom a zákazníkom,“ informoval Marian Pikna, výkonný riaditeľ WBI.

Ide o strategický krok, ktorý posilňuje postavenie spoločnosti WBI na slovenskom a českom trhu. „Pod našu správu a starostlivosť preberáme ďalšie desiatky firemných zákazníkov,“ upresnila Dita Sirotová, obchodná riaditeľka WBI.

Profesionáli zo spoločnosti Dynamix Consult rozširujú tím programátorov, vývojárov a projektových manažérov WBI, venujúcich sa produktom Microsoft Dynamics AX. – Aktuálne ide o najväčší slovenský tím, ktorý sa špecializuje na toto softvérové riešenie.

„Akvizícia divízie AX spoločnosti Dynamix Consult nám umožní vytvoriť nové špecializované oddelenie klientskej podpory, ktoré bude komplexne zastrešovať požiadavky našich pôvodných aj aktuálne prevzatých zákazníkov,“ povedala Zuzana Zajičková, riaditeľka oddelenia zákazníckej podpory WBI.

„Teší nás, že sme sa na Slovensku spojili s jedným z najvýznamnejších partnerov v regióne, pod ktorého značkou WBI budeme aj naďalej zvyšovať hodnotu pre všetkých, ktorí sa rozhodli pre riešenia Microsoft Dynamics,“ dodal Miroslav Littmann, riaditeľ a konateľ spoločnosti Dynamix Consult.


 

O spoločnosti WBI, s. r. o.

Spoločnosť WBI, s. r. o., sa už od roku 1998 strategicky zameriava výhradne na poskytovanie riešení a služieb s využitím Microsoft technológií, ktoré ďalej inovuje a dotvára podľa potrieb zákazníkov. WBI, s. r. o. disponuje širokou škálou kompetencií a je držiteľom najvyššej úrovne partnerstva Microsoft Gold Certified Partner, pôsobí v nej cez 40 odborníkov na Microsoft produkty. V rámci Slovenska je vedúcou a dominantnou lokalizačnou spoločnosťou pre produkt Microsoft Dynamics NAV. Od roku 2011 implementuje aj riešenie Microsoft Dynamics AX, má v tejto oblasti významných odborníkov, ktorí majú za sebou lokálne aj medzinárodné implementácie. Poskytuje tiež lokalizáciu pre verziu Microsoft Dynamics AX 2012. Odborníci z WBI zabezpečujú kompetencie pri napĺňaní celkovej stratégie Microsoftu v tejto oblasti, ktorá predstavuje riešenie Dynamics 365 Enterprise Edition či Dynamics 365 for Operations.

O spoločnosti Dynamix Consult, s. r. o.

Dynamix Consult, s.r.o., je vedúcou a dominantnou spoločnosťou so špecializáciou najmä pre oblasť podnikového poradenstva a poskytovanie služieb pri lokalizácii, implementácii a využívaní komplexného informačného systému Microsoft Dynamics AX. Odbornú prípravu a mnohoročné praktické skúsenosti získali pracovníci spoločnosti už od roku 2001. Dynamix Consult, s.r.o., poskytuje konzultačnú podporu desiatkam firiem – používateľom Microsoft Dynamics AX, ktorým udržuje v aktuálnom stave slovenskú účtovnú a daňovú legislatívu produktu.

Odporúčané články

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER