Základy Power BI

 v Blog, Slovenčina

Zoznámte sa so sofistikovaným nástrojom pre vaše reporty a analýzy – Power BI. Ide o kolekciu rôznych softvérových služieb, aplikácií a konektorov, ktoré spolupracujú, aby ste prepojili všetky vaše dátové zdroje a získali vizuálne príťažlivé a interaktívne prehľady. Práve bohaté možnosti vizualizovania a to, že môžete rozklikávať jednotlivé údaje priamo v grafickom zobrazení, sú úžasné funkcionality, vďaka ktorým dáta ľahšie prečítate a správne interpretujete.

Riešenie Power BI zohľadňuje pracovnú pozíciu a rolu používateľa. Vďaka tomu sa napríklad váš obchodník nedozvie účtovné štatistiky a vo svojich reportoch uvidí len to, na čo má podľa jeho pracovného zaradenia právo.

casti P-BI 600x300

 

Súčasti Power BI 

  • Power BI Service – cloudová služba (SaaS – Software as a Service)
  • Power BI Desktop – aplikácia pre počítače a notebooky
  • Power BI Mobile – aplikácia pre tablety a smartfóny

 

P-BI visualisation 600x

Základné bloky Power BI 

  • Vizualizácie – grafy, farebné mapy, rebríčky a všetky ostatné vizualizačné typy.
  • Datasety – kolekcie dát používané na tvorbu vizualizácií, ktoré môžu pozostávať z najrôznejších zdrojov, vôbec pritom nemusí ísť o dáta zo systémov Microsoft – kombinovať môžete asi všetko – excelovske tabulky, SQL databázy, dáta z Facebooku, údaje webových stránok, dáta z konkurenčných ERP systémov…
  • Reporty – jedno alebo viacstranové kolekcie vizualizácií.
  • Dashboardy – jednostranový prehľad, ktorý môžete zdieľať s ostatnými. Prostredníctvom webového prehliadača a aplikácií Power BI sú dashboardy takisto rozkliknuteľné, aby vaši kolegovia alebo partneri mohli čítať dáta detailne.
  • Dlaždice (Tails) – pravouhlý box, ktorý v reporte alebo dashboarde obsahuje jednu vizualizáciu. Dlaždice môžete ľubovoľne presúvať a meniť im rozmery, okrem toho ich viete pripnúť k iným dlaždiciam. Dlaždice dokáže meniť len vlastník reportu, tzv. konzumenti dát (ľudia, s ktorými sú dáta zdieľané) môžu ho rozklikávať, interagovať s ním, nie však meniť jeho aranžmán.

 

PÁČIL SA VÁM PRÍSPEVOK? CHCETE BYŤ O PODOBNÝCH BLOGOCH A MATERIÁLOCH PRAVIDELNE INFORMOVANÍ? REGISTRUJTE SA DO NAŠEJ WBI ACADEMY

 

Odporúčané články

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER

digitálna garáž